Zoek direct een gecertificeerd bedrijf

Het kwaliteitssysteem KeurMest is in opbouw. Zodra de eerst bedrijven gecertificeerd zijn, vind je ze hier. We verwachten dat dit vanaf 2021 zo is.

Naar bedrijven zoeken

Keurmest.nl

Een vruchtbare gezonde bodem is de basis voor alle ketens: melk, vlees, plantaardige producten en water. Om de bodem vruchtbaar en gezond te houden is een betere bemesting noodzakelijk. Het ondernemerschap en vakmanschap van de ondernemers in de mestketen draagt daaraan bij. Hiervoor is (realtime) inzicht in meststromen en mestkwaliteit een voorwaarde. Digitalisering van deze keten helpt daarbij net als een check op de data. Om deze informatie onafhankelijk te toetsen, is een ketencertificaat ontwikkeld: KeurMest.

Samen werken aan een eerlijke mestketen

Een open, transparante en eerlijke mestketen. Dat is waar de sector voor staat. In 2017 kwamen misstanden in de mestketen uitvoerig in het nieuws. Het bleek een mengeling van onregelmatigheden en fraude. Onregelmatigheden zijn situaties waarin onbedoeld, onbewust of als direct gevolg van de huidige wet- en regelgeving iets niet in orde is. LTO Nederland, POV, Cumela Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank hebben eind 2017 het plan van aanpak 'Samen werken in een eerlijke keten' opgesteld. Hierin wordt gewerkt aan een versterking van de mestketen.

Samenhang met de MineralenManager

Samen met het kwaliteitsregeling KeurMest borgt de MineralenManager een verantwoorde afzet, handel en gebruik van mest. De MineralenManager is een online platform die realtime digitalisering van informatie in de mestketen mogelijk maakt. De MineralenManager zorgt daarmee voor een veilige en betrouwbare registratie van digitale informatie over mineralen. De MineralenManager voert voor KeurMest meerdere snelle en slimme checks uit op de betrouwbaarheid van de datastromen in de mestketen. Dit zorgt voor lage administratieve lasten. Ook komen hierdoor eventuele afwijkingen in de data naar boven. De MineralenManager kan bijvoorbeeld via de bandbreedtetabel van KeurMest afwijkende gehalten of de invoer van verkeerde mestcodes signaleren. Op termijn krijgt de betrokken ondernemer een signaal waardoor er tijdig gehandeld kan worden. Zo kan schorsing van het certificaat voor KeurMest of kunnen boetes van de overheid voorkomen worden.
Keurmest.nl
Nijverheidsstraat 13
3861 RJ Nijkerk
helpdesk@keurmest.nl
Keurmest.nl