Zoek direct een gecertificeerd bedrijf

Het kwaliteitssysteem KeurMest is in opbouw. Onder documentatie vind je de laatste versie van de documenten die KeurMest beschrijven. Zodra de eerst bedrijven gecertificeerd zijn, vind je ze hier. We verwachten dat dit vanaf 2021 zo is.

Naar bedrijven zoeken

Keurmest.nl

Een vruchtbare gezonde bodem is de basis voor alle ketens: melk, vlees, plantaardige producten en water. Om de bodem vruchtbaar en gezond te houden is een betere bemesting noodzakelijk. Het ondernemerschap en vakmanschap van de ondernemers in de mestketen draagt daaraan bij. Hiervoor is (realtime) inzicht in meststromen en mestkwaliteit een voorwaarde. Digitalisering van deze keten helpt daarbij net als een check op de data. Om deze informatie onafhankelijk te toetsen, is een ketencertificaat ontwikkeld: KeurMest.

Samen werken aan een eerlijke mestketen

Een open, transparante en eerlijke mestketen. Dat is waar de sector voor staat. In 2017 kwamen misstanden in de mestketen uitvoerig in het nieuws. Het bleek een mengeling van onregelmatigheden en fraude. Onregelmatigheden zijn situaties waarin onbedoeld, onbewust of als direct gevolg van de huidige wet- en regelgeving iets niet in orde is. LTO Nederland, POV, Cumela Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank hebben eind 2017 het plan van aanpak 'Samen werken in een eerlijke keten' opgesteld. Hierin wordt gewerkt aan een versterking van de mestketen.
Keurmest.nl
Nijverheidsstraat 13
3861 RJ Nijkerk
helpdesk@keurmest.nl
Keurmest.nl